ประตูเหล็กไทย หจก.

tsd_dd@yahoo.co.th
ประตูเหล็กไทย หจก.

Full Description


ประตูเหล็กไทย หจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็ก ประตูเหล็กทนไฟ ประตูสเตนเลสและประตูเหล็กบานเลื่อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

89 หมู่ 14 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

89 Moo 14, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2178-2285-92, 0-2738-9733-4

Fax

0-2738-9731-2