ไทย ซิมิสึ บจก.

thaishimizu@bkk.shimz.co.th
ไทย ซิมิสึ บจก.

Full Description


ไทย ซิมิสึ บจก.
รับเหมาและออกแบบก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 11 ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

139 1th Fl., Sethiwan Tower, Pan Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2237-9290

Fax

0-2237-9820

...