ไทยริม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.


ไทยริม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.

Full Description


ไทยริม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.
รับก่อสร้างอาคารสูง โรงงานและโครงสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

219 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

219 Latphrao 94 (Phanchamitr), Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2559-3179

Fax

0-2559-3178

...