ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก.


ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก.

Full Description


ภูมิใจไทยซีเมนต์ บจก.
จำหน่ายปูนซีเมนต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2034/132-161 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 34 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2034/132-161 Italthai Tower, 34th Fl., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2716-0731-5

Fax

0-2716-1716