ไทยโพลีเคมิคอล บจก.


ไทยโพลีเคมิคอล บจก.

Full Description


จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/5 หมู่ 9 ต. นาดี อ. เมือง จ. สมุทรปราการ

Zip code

74000

Tel.

0-3449-6284, 0-3485-4888

Fax

0-3449-6285, 0-3485-4899