ไม้อัดไทย บจก.

admin@thaiplywood.com, director@thaiplywood.com
ไม้อัดไทย บจก.

Full Description


ไม้อัดไทย บจก.
จำหน่ายบานประตูแผ่นไม้ประกอบ ประตูไม้แผ่นเรียบที่อยู่ (ภาษาไทย)

548 สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

548 Sanphawut Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-9630-44

Fax

0-2399-1240, 0-2398-9164