ไทยแพล้นท์ เอ็กซ์ปอร์ต บจก.


ไทยแพล้นท์ เอ็กซ์ปอร์ต บจก.

Full Description


ไทยแพล้นท์ เอ็กซ์ปอร์ต บจก.
จำหน่ายต้นไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

52 วิภาวดี-รังสิต (สามเหลี่ยมดินแดง) แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

52 Viphavadi-Rangsit Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2245-3631-3

Fax

0-2245-1568

...