ไทยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง (1995) บจก.


ไทยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง (1995) บจก.

Full Description


ไทยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง (1995) บจก.
ผู้รับเหมาก่อสร้าง



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

58/1-3 ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

58/1-3 Ratchaprarop Rd., Thanonphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2245-9741-2

Fax

0-2246-5517

...