ไทย โอเรียนท์ ซิเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ บิลดิ้ง แมเนจเมนท์ บจก.


ไทย โอเรียนท์ ซิเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ บิลดิ้ง แมเนจเมนท์ บจก.

Full Description


ไทย โอเรียนท์ ซิเคียวริตี้ การ์ด แอนด์ บิลดิ้ง แมเนจเมนท์ บจก.
รักษาความปลอดภัย รวดเร็ว จริงใจ ซื่อตรง ปลอดภัย วินัยสูงที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/122-123 แจ้งวัฒนะ 10 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

99/122-123 Chaengwatthana 10, Chaengwatthana Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2982-1865-7

Fax

0-2982-1868

...