ไทยออแกนิกส์ เคมีคัลส์ บจก.


ไทยออแกนิกส์ เคมีคัลส์ บจก.

Full Description


จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

888/167 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.

Zip code

10330

Tel.

0-2253-5031-3, 0-2253-6745-54, 0-2253-6803

Fax

0-2253-5030, 0-2253-9062