ไทย นิชชิน แพลนท์ บจก.

tnp1976@gmail.com
ไทย นิชชิน แพลนท์ บจก.

Full Description


ไทย นิชชิน แพลนท์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

36 ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

36 Tanurat Rd, Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2286-0976, 0-2286-2847, 0-2286-8402

Fax

0-2287-5033

...