ไทยนิปปอน คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.


ไทยนิปปอน คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.

Full Description


ไทยนิปปอน คลีนนิ่ง เซอร์วิส บจก.
บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดบ้าน อาคาร สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

37 ลาดพร้าว 94 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

37 Latphrao 94, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2914-0491

Fax

0-2931-8830

...