ไทย เอ็น จี เอส (1999) บจก.

thaings@ksc.th.com, wood@thaings.com
ไทย เอ็น จี เอส (1999) บจก.

Full Description


ไทย เอ็น จี เอส (1999) บจก.
ผลิตบานประตูไม้สัก, ไม้แกะสลัก, วงกบ, ปาร์เกต์. ไม้พื้น, คิ้ว, บัว, ไม้สัก, แดง, มะค่า, เต็งที่อยู่ (ภาษาไทย)

88 หมู่ 9 ท่าพูด-พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

Address (English)

88 Moo 9, Thaphut-Phutthamonthon Sai 5 Rd., Raikhing, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73210

Tel.

0-2813-4171-4, 0-2420-4253

Fax

0-2420-6353