อุตสาหกรรมไทยเม็ททัล บจก.


อุตสาหกรรมไทยเม็ททัล บจก.

Full Description


อุตสาหกรรมไทยเม็ททัล บจก.
จำหน่ายประตู ราวบันได ราวกันตกที่อยู่ (ภาษาไทย)

159 ไกรสีห์ ศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

159 Kraisi, Sibamphen Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2249-0226-9

Fax

0-2249-5445