ไทยอินเตอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง

thaitokim@hotmail.com
ไทยอินเตอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง

Full Description


ไทยอินเตอร์ แอดเวอร์ไทซิ่ง
ผลิตและรับทำงานโลหะประตู หน้าต่าง ราวบันได รั้ว กันตก โครงสร้างหลังคาหุ้มแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่อยู่ (ภาษาไทย)

730 หมู่บ้านสุขทวี บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

730 Sukthavee Village, Borommaratchachonnani Rd., Salathammasop, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2888-8471, 0-2888-8115, 0-2938-4101-2

Fax

0-2888-7583