ไท่หงฮัว บจก.

thaihonghua@gmail.com, admin@thaihonghua.com
ไท่หงฮัว บจก.

Full Description


ไท่หงฮัว บจก.
นำเข้าและจำหน่ายกระจก Art Glass และประตูที่อยู่ (ภาษาไทย)

117 พหลโยธินสายใหม่ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี

Address (English)

117 New Phahonyothin Rd., Nongkhae, Nongkhae, Saraburi

Zip code

18140

Tel.

0-3632-6185, 0-3632-6188, 08-1946-5112, 08-1991-5198

Fax

0-3632-6189