ไทย กัลวาไนซ์ซิ่ง โปรดักส์ บจก.


ไทย กัลวาไนซ์ซิ่ง โปรดักส์ บจก.

Full Description


ไทย กัลวาไนซ์ซิ่ง โปรดักส์ บจก.
จำหน่ายราวเหล็กกันถนนที่อยู่ (ภาษาไทย)

76/6 หมู่ 3 เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

76/6 Moo 3, Thepharak Rd., Bangphli-Yai, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2385-5408, 0-2757-5499

Fax

0-2385-5141, 0-2757-5495

...