ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม บมจ.

vilai@tfd-factory.com
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม บมจ.

Full Description


ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม บมจ.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

26 อาคารเจซี เควินทาวเวอร์ ชั้น 10 นราธิวาส-ราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

Address (English)

26 JC Kevin Tower, 10th Fl., Narathiwat-Ratchanakharin Rd., Yannawa, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2676-4031-5

Fax

0-2676-4038-9

...