ไทยดำรงค์ บจก.


ไทยดำรงค์ บจก.

Full Description


ไทยดำรงค์ บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

75/13 หมู่ 9 เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

75/13 Moo 9, Phetchakasem Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-1580, 0-2454-1455

Fax

0-2413-1580