ไทย-ชาญ สเตนเลส ซัพพลาย หจก.


ไทย-ชาญ สเตนเลส ซัพพลาย หจก.

Full Description


ไทย-ชาญ สเตนเลส ซัพพลาย หจก.

บริการงานด้านสเตนเลสและเหล็ก ราวบันได โครงสร้าง และตกแต่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

3 เอกชัย 55 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

3 Ekkachai 55, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2416-3769, 0-2898-1681

Fax

0-2898-2747