ไทยบุรินทร์ บจก.


ไทยบุรินทร์ บจก.

Full Description


ไทยบุรินทร์ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

153 อาคารเพนนินซูล่า ชั้น 4 ห้อง 401 ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

153 Ratchadamri Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2252-5730

Fax

0-2255-3819

...