ไทย บิลดิ้ง พลัส บจก.

info@thaibuildingplus.com
ไทย บิลดิ้ง พลัส บจก.

Full Description


ไทย บิลดิ้ง พลัส บจก.
วิศวกรที่ปรึกษา รับเหมางานก่อสร้าง ระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ (ภาษาไทย)

772/155 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

Zip code

10250

Tel.

0-2116-4239

...