ไทยเบนกัน บจก.

sales@thaibenkan.co.th
ไทยเบนกัน บจก.

Full Description


ไทยเบนกัน บจก.
รับเหมางานท่อระบบในอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

58 หมู่ 13 วัดครุใน สุขสวัสดิ์ 70 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

58 Moo 13, Watkhru Nai, Suksawat 70 Rd., Bangkhru, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2463-6235-7, 0-2818-3371-6

Fax

0-2463-8241, 0-2463-6238

...