ไทย-อเมริกัน ปั๊ม แอนด์ ซัพพลาย บจก.

tap@thaiamericanpump.com
ไทย-อเมริกัน ปั๊ม แอนด์ ซัพพลาย บจก.

Full Description


  • ตัวแทนจําหน่ายปั๊มน้ำแรงดันสูงยี่ห้อ CAT PUMPS
  • ออกแบบและติดตั้งระบบปั๊มน้ําแรงดันสูง เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม
  • ออกแบบและติดตั้งระบบคาร์แคร์ครบวงจร
  • จําหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์น้ำยาทําความสะอาดรถสําหรับคาร์แคร์ มืออาชีพ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

149 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Address (English)

149 PRADIPAT, SAMSEN-NAI, PHAYATHAI, BANGKOK

Zip code

10400

Tel.

0-2618-6888

Fax

0-2618-7227