ที เอฟ ที อิเลคโทนิคส์ เทรดดิ้ง บจก.

tatsinmahara@hotmail.com
ที เอฟ ที อิเลคโทนิคส์ เทรดดิ้ง บจก.

Full Description


ที เอฟ ที อิเลคโทนิคส์ เทรดดิ้ง บจก.
จำหน่ายเครื่องตรวจโลหะ กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ เครื่องสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย เครื่องบันทึกภาพขนาดเล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

161/221 หมู่ 9 หมู่บ้านบัณฑิตโฮม ซ.2 วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

161/221 Moo 9, Viphavadi-Rangsit Rd., Sikan, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2996-8717

Fax

0-2996-8717