เตียวฮง กรุ๊ป บจก.

teohong@asiaaccess.net.th, webmaster@teohong.com
เตียวฮง กรุ๊ป บจก.

Full Description


เตียวฮง กรุ๊ป บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

41335 บางนาทาวเวอร์ บี ชั้น 16-17 บางนา-ตราด กม.65 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41335 Bangna Tower B, 16th-17th Fl., Bangna-Trad Rd., Km.65, Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10541

Tel.

0-2312-0045-69

Fax

0-2312-0700-4

...