เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส์ บจก.

contact@thes.co.th
เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส์ บจก.

Full Description


เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส์ บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์รักษาความสะอาดอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/14 หมู่ 12 อาคารบางนา ทาวเวอร์ ซี ชั้น 18 บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

40/14 Moo 14, Bangna Tower C, 18th Fl., Bangna-Trad Rd., Km.6.5, Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2312-0604-9, 0-2751-9040-2

Fax

0-2312-0607, 0-2312-0611

...