เท็น คอนซัลแตนส์ บจก.

tencon@tenconsultants.com
เท็น คอนซัลแตนส์ บจก.

Full Description


เท็น คอนซัลแตนส์ บจก.
รับปรึกษาด้านงานฐานรากอาคาร เขื่อน ถนนและสะพาน งานเจาะสำรวจดินที่อยู่ (ภาษาไทย)

1093/52 เซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1093/52 Central City Tower, 10th Fl., Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-6315-6, 0-2745-6058

Fax

0-2745-6068

...