เตมีย์คอนสตรั๊คชั่น บจก.


เตมีย์คอนสตรั๊คชั่น บจก.

Full Description


เตมีย์คอนสตรั๊คชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ (ภาษาไทย)

25 รังสิต-นครนายก 41 รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Address (English)

25 Rangsit-Nakhonnayok Rd., Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani

Zip code

12130

Tel.

0-2533-0043

Fax

0-2996-2491

...