เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.

sales@tic.co.th
เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.

Full Description


เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

549/9 อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

549/9 On Nut Rd., Pravet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2743-8888

Fax

0-2743-8880, 0-2743-8843