เทคโน คลีน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

techno-clean@anet.net.th
เทคโน คลีน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


เทคโน คลีน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ผลิตและจำหน่ายส่วนผสม และแบ่งบรรจุ ผลิตภัณฑ์น้ำยาสำหรับทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

74/10 หมู่ 6 พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

74/10 Moo 6, Phatthanakan Rd., Pravet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2722-4440-2

Fax

0-2722-4443

...