ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง หจก.


ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง หจก.

Full Description


ทีมอิเล็คทริคเอ็นจิเนียริ่ง หจก.
รับเหมาก่อสร้างงานระบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

55/9 หมู่ 5 ต.บางแม่น้ำ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

Address (English)

55/9 Moo 5, Bangmaenam, Bangyai, Nonthaburi

Zip code

11140

Tel.

0-2526-8051-5

Fax

0-2526-8051

...