ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ.

info@tararom.com
ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ.

Full Description


ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ.
จัดสรรบ้านพร้อมที่ดินย่านธุรกิจและชานเมืองที่อยู่ (ภาษาไทย)

2445/43-45 ธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 19-20 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2445/43-45 Tararom Business Tower, 19th-20th Fl., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2318-0083, 0-2319-0833

Fax

0-2319-0858, 0-2319-4633, 0-2319-7608