แทนเดม อาคิเทค บจก.

tandem@ksc15.th.com
แทนเดม อาคิเทค บจก.

Full Description


แทนเดม อาคิเทค บจก.
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

503-504 อาคารดีทแฮล์มทาวเวอร์ เอ 93/1 ชั้น 5 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

503-504 Diethelm Tower A 93/1, 5th Fl., Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2252-2186-7, 0-2252-2197-8

Fax

0-2255-3539

...