ธนะสุวรรณ โฮลดิ้งส์ บจก.

contact@tanasuwan.com
ธนะสุวรรณ โฮลดิ้งส์ บจก.

Full Description


ธนะสุวรรณ โฮลดิ้งส์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

9/402 ศูนย์การค้ารามอินทรา กม.2 ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

9/402 Latplakhao Rd., Anusavari, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2522-1918, 0-2522-2042, 0-2522-1985

Fax

0-2971-5495

...