ธนภรณ์ โฮม เซ็นเตอร์ บจก.


ธนภรณ์ โฮม เซ็นเตอร์ บจก.

Full Description


ธนภรณ์ โฮม เซ็นเตอร์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายบานประตูไม้เนื้อแข็ง วงกบประตู-หน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/1 หมู่ 9 เกษตร-นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

30/1 Moo 9, Kaset-Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2946-3188-9

Fax

0-2946-3188