ธนันโชคชัย บจก.


ธนันโชคชัย บจก.

Full Description


ธนันโชคชัย บจก.
รับเหมาถมดิน ให้เช่าเครื่องจักรกลหนักที่อยู่ (ภาษาไทย)

895 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26/3 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

895 Pracharatbamphen 26/3, Samsen-Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2691-2983, 0-2691-6727

Fax

0-2691-6727

...