ตาดีเทคโนโลยี(998) บจก.

sales@tdlighted.com
ตาดีเทคโนโลยี(998) บจก.

Full Description


ปัจจุบันหลอด LED. มีผู้ผลิตหลายราย ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัดผลิตและนำเข้าหลอด LED (Light Emitting Diode)แบบอิเล็กทรอนิกส์ บริหารงานโดยคนไทย มีกำลังการผลิต 2 ล้านหลอดต่อปีได้รับการรับรองมาตราฐาน มอก.ที่อยู่ (ภาษาไทย)

7 ซอยสาทร 11 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพ

Zip code

10120

Tel.

02-676-5030, 02-676-5040, 02-676-5050

Fax

02-676-5020