แท็คทีม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


แท็คทีม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


แท็คทีม เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
บริการงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

76 เกสร (ลาดพร้าว 91) ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

76 Kesorn (Latphrao 91), Latphrao Rd., Khlongchaokhunsing, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2542-0400, 0-2542-0443

Fax

0-2542-1479

...