ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

tachsawat@gmail.com
ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ทัชศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ออกแบบ รับเหมาติดตั้งงานระบบ ระบบไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ ประปา สุขาภิบาล และดับเพลิงที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/42 หมู่ 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

99/42 Moo 8, Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2519-3944

Fax

0-2945-8257

...