ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง บจก.


ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง บจก.

Full Description


ที แอนด์ ที โอเพนนิ่ง บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูและหน้าต่างพลาสติกและไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/99 หมู่ 19 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Address (English)

60/99 Moo 19, Phahonyothin Rd., Khlongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2529-2864-5

Fax

0-2529-2867