ต.สุวรรณชัย 1995 บจก.


ต.สุวรรณชัย 1995 บจก.

Full Description


ต.สุวรรณชัย 1995 บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

90/7 หมู่ 10 เพชรเกษม 59 เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

90/7 Moo 10, Phetchakasem 59, Phetchakasem Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2456-0334-43

Fax

0-2456-0334

...