ต.แสงเจริญเทรดดิ้ง (ปลาลายน้ำ) บจก.


ต.แสงเจริญเทรดดิ้ง (ปลาลายน้ำ) บจก.

Full Description


จำหน่ายน้ำยาอเนกประสงค์ สีทาบ้าน น้ำมันทาบ้านและสารอุดรอยรั่ว และสารเคมีอื่นๆ



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

69/2 หมู่ 11 อ่องเอี่ยม บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กทม.

Zip code

10260

Tel.

0-2746-8735-44, 0-2398-5630-1

Fax

0-2399-2699