ที.เอส.เอ็ม. ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.


ที.เอส.เอ็ม. ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.

Full Description


ที.เอส.เอ็ม. ซีเคียวริตี้ การ์ด บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

56/270 หมู่ 1 นิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

56/270 Moo 1, Nimitrmai Rd., Sraikongdin, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2988-6043

Fax

0-2988-6095

...