ที.เอส.บี.เหล็กกล้า บจก.

apcthailandnet@gmail.com
ที.เอส.บี.เหล็กกล้า บจก.

Full Description


ที.เอส.บี.เหล็กกล้า บจก.

บริการหลอมเหล็ก ผลิตเหล็กแท่งบิลเล็ท เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กข้ออ้อย เหล็กลวด ตัดเหล็ก ดัดเหล็ก ผลิตภัณท์จากเหล็ก และโลหะ

thaicon2019_yok1_01ที่อยู่ (ภาษาไทย)

180 หมู่ 6 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

180 Moo 6, Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2816-6660-4

Fax

0-2463-6065