ที.พี.สหมิตรกรุ๊ป หจก.

sahamitgroup@yahoo.com, sahamitgroup@hotmail.com
ที.พี.สหมิตรกรุ๊ป หจก.

Full Description


ที.พี.สหมิตรกรุ๊ป หจก.
รับทุบตึก รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง สะพาน อาคาร โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

255/28 หมู่บ้านสัมมากร 32/1 รามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

255/28 Nuanchan Rd., Khlongkum, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2372-3198

Fax

0-2372-3199

...