ที.พี.อี. สวิทบอร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

tpe_Switchboard@yahoo.co.th
ที.พี.อี. สวิทบอร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ที.พี.อี. สวิทบอร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ผลิต จำหน่ายและออกแบบตู้สวิตช์บอร์ดสำหรับบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม

ที.พี.อี. สวิทบอร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

4/4 หมู่ 3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Address (English)

4/4 Moo 3, Bangbuathong, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2571-2081, 0-2922-6360-1

Fax

0-2571-2081, 0-2922-6360-1