ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ บจก.


ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์ บจก.

Full Description


ผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หัวเชื้อทุกชนิด วัสดุสังเคราะห์ที่เป็นเคมีภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

31/1 หมู่ 3 บางนา-ตราด กม.23 ต.. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ

Zip code

10540

Tel.

0-2312-8355-70, 08-9171-9767

Fax

0-2740-0820