เดอะ ที-เฮ้าส์คอนสตรัคชั่น บจก.

center@t-house2000.com
เดอะ ที-เฮ้าส์คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เดอะ ที-เฮ้าส์คอนสตรัคชั่น บจก.
บริการสร้างบ้านหลายขนาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

114 ลาดพร้าว 80 (จันทิมา แยก 22) ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

114 Latphrao 80, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2935-5680-2

Fax

0-2530-5197, 0-2935-5680

...