ที-คอน อีเล็คทริค บจก.

tce@t-conelectric.com
ที-คอน อีเล็คทริค บจก.

Full Description


ที-คอน อีเล็คทริค บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

136/14-18 หมู่ 1 สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

136/14-18 Moo 1, Sukhaphibal 1 Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2454-2977-9, 0-2455-6995-7

Fax

0-2413-4110

...